messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ (27 มีนาคม 2567) - ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานได้เลยครับ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: