เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 (ลุ่มน้ำโขงเหนือ)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
การให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview181
การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview159

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลฝายกวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [26 กันยายน 2566]
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566 และ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 [22 กันยายน 2566]
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวางจัดกิจกรรมประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 [8 กันยายน 2566]
การประชุมสภาเทศบาลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [28 สิงหาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ม.13
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458

สถิติ sitemap
วันนี้ 516
เดือนนี้6,235
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,954
ทั้งหมด 44,520


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
กพส.
22/09/2566
25/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
สน.คท.
22/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
07/09/2566
25/09/2566
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ