messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Traffy Fondue
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวน ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมัครรับเลือกเป็น สว.
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview49
O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview10
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัคว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[8 พฤษภาคม 2567]
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (พายุฤดูร้อน)[30 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567[24 เมษายน 2567]
ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระและขบวนแห่ 12 นักษัตร งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ ประจำปี 2567 [18 เมษายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายงานการจักซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview6
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service : OSS

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458

สถิติ sitemap
วันนี้ 571
เดือนนี้10,726
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)208,279
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ