messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Traffy Fondue
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสิ้นค้าที่ควบคุม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอบรมอาชีพ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview27
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview35

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระและขบวนแห่ 12 นักษัตร งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ ประจำปี 2567 [18 เมษายน 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567[11 เมษายน 2567]
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝ่ายกวาง ‘‘ ข่วง วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝาย กวาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ’’ [9 เมษายน 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีการศึกษา 2567[29 มีนาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื้องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview25

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
One Stop Service : OSS

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทร : 090-3265129
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-5793458

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้10,726
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)208,279
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ