เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายรัตน์ คำใส
นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 082-5344759
นายพิเนก บุญมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 089-7131041
นางสาวศรีไพร ลาดมูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 089-2233516
นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 087-2125179
นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ : 093-3061754