เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
insert_drive_file แผ่นพับวินัยพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศฯทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แผ่นพับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯช่วงปีใหม่ 55 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผ่นพับพายุหมุนเขตร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผ่นพับร่องมรสุม และร่องความกดอากาศต่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผ่นพับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผ่นพับ เตรียมรับมือภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
description เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายละเอียดการติดต่องานทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หมอกควันและไฟป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พายุหมุนเขตร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
description แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2