เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
insert_drive_file ประกาศฯทบทวนและปรับปรุงภารกิจของเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผ่นพับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯช่วงปีใหม่ 55
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับพายุหมุนเขตร้อน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แผ่นพับร่องมรสุม และร่องความกดอากาศต่ำ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผ่นพับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับ เตรียมรับมือภัยแล้ง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
description เอกสารเผยแพร่ความรู้ภาษี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file รายละเอียดการติดต่องานทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หมอกควันและไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พายุหมุนเขตร้อน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
description แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2