เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แบบฟร์อมร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file หนังสือขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แบบ พ.1 คำขออนุญาตตั้งหอพัก
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder ข้อมูลองค์กร
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
description ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลฝายกวาง แผ่นพับ ไทยรู้ สู้โควิด
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

picture_as_pdf พรบ./ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศราคากลางการประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4/65
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5