เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file แบบฟร์อมร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file หนังสือขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แบบ พ.1 คำขออนุญาตตั้งหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder ข้อมูลองค์กร
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
description ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
insert_drive_file แผ่นพับวินัยพนักงานเทศบาล grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลฝายกวาง แผ่นพับ ไทยรู้ สู้โควิด grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16

picture_as_pdf พรบ./ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ !! เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344
insert_drive_file การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ ! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1024
photo กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง เนื่องจากพบเด็กนักเรียน ป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สาธารณสุข | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่2)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว หมู่1 บ้านฝายกวาง grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว ม.1 บ้านฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว หมู่1 บ้านฝายกวาง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview16