เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายถม โคลงกาพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นายบุญวาด ไกลถิ่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นางอำพร ศรีสุทธะ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง
นายสมัย จันทร์ฟู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเชิดพงษ์ บัญชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัญ นาต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางจันทร์ดา กรรณิกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมคิด ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมจักร ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสมภา ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสร้อย ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2