เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(มีฝาปิด) จากซอย ๒ เชื่อมซอย ๖ ถึงซอย ๒ เชื่อมซอย ๘ พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านสลาบ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (มีฝาปิด) หมู่ที่๑๕ (ซอย๘) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (มีฝาปิด) หมู่ที่๑๕ (ซอย๘) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(มีฝาปิด) จากซอย ๒ เชื่อมซอย ๖ ถึงซอย ๒ เชื่อมซอย ๘ พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านสลาบ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด.และ รร. ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อปรับปรุงถนนสายดงมะดะบ้านบัวนาคพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม บ้านปี้ ตำบลเวียง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว (บริเวณหน้าบ้านนายคำแก้ว ใจดี ) หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว (บริเวณหน้าบ้านนายคำแก้ว ใจดี ) หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะบริเวณไหล่ทางและพื้นที่สาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ คสล.ปรับปรุงถนน(จุดห้วยห้าใต้) เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนที่มีสภาพชำรุดเสียหาย พื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นพระธาตุศิวิไล หมู่ที่ ๑๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นพระธาตุศิวิไล หมู่ที่ ๑๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด. และ รร.ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อ คสล. จำนวน ๑๐ ท่อ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างปรับถนนเข้าซอยในพื้นที่ บ้านศิวิไล หมู่ที่ ๑๔ ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑ ผืน พร้อมเสาธงและฐานเสาธงเพื่อเป็นสื่อสัญญลักษณ์ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด.และ รร. ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายทุ่งแคล้ว หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายทุ่งแคล้ว หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ คสล. ห้วยโค้ง หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด.และ รร. ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำหรับ ศพด. และ รร.ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ของกองการศึกษา(ศพด.บ้านฝายกวาง) หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๙ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ คสล. ห้วยโค้ง หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๔ พะเยา เพื่อการซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๙๔ พะเยา เพื่อการซ่อมบำรุงให้ใช้งานการจัดเก็บขยะได้ตามปกติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๘๘-๖๕-๐๐๐๑ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟ LED ขนาด ๒๐W เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนภารกิจการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ไม้ตบ,ลาโค่,ถังน้ำ และเครื่องเป่าลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานของกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนน จุดที่นานายเปล่ง อิ่นคำ พื้นที่หมู่ ๑๑ บ้านสันติสุข เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน พื้นที่หมู่ ๒ บ้านปัว ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัวผ้าคลุมเก้าอี้บุนวมเหล็ก ทรงเอ จำนวน ๕๐ ผืน เพื่อใช้ในงานสำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างฝายกั้นน้ำ(ห้วยน้ำแวน) พื้นที่หมู่ ๘ บ้านแวนโค้ง เขตเทศบาลตำบบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเคลียร์พื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อท่อถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑๑ ท่อ เพื่อใช้วางท่อปากทางเข้าถนนสายนายาว บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ ๙ เขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำโรงคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำโรงคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำโรงคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานประจำโรงคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิางแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน UHT ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๕(เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง เพื่อเป็นการทำให้โต๊ะห้องประชุมสภามีความเรียบร้อยและสวยงาม สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งซุ้มนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ในตำบลและแสดงผลงาน งานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ๒๓๒๔ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน กลง-๖๓๑ พะเยา และ ๑กฆ-๙๓๘๔ พะเยา กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
1 - 50 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2