เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแวนโค้ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน ซอย 9 เชื่อมซอย 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่ 10 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก, ดินลูกรัง) เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลฝายกวาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์ ๒๖-๔๐-๐๓ ภ.ป.๗ ใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายและค่าขนส่ง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับออกใบเสร็จชำระภาษีป้ายงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อพัก เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมา เทศบาลตำบลฝายกวาง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ เพื่อขุดร่องระบายน้ำ ซอย 9 เชื่อม ซอย 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลฝายกวาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๖๖-๐๑๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ ขนาด ๓๕ PC จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ขุดยกร่องถนนสายน้ำจาง พื้นที่หมู่ ๑๒ บ้านบัวนาคพัฒนา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมทางเชื่อมถนน คสล. จำนวน ๒ จุด พื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ กองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ ราย พื้นที่ หมู่ ๑๖ บ้านฐานพัฒนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมทางเชื่อมถนน คสล. จำนวน ๒ จุด พื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ กองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง/เปียก เพื่อใช้ในการปฏิบัติในสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อซ่อมแซมทางเชื่อมถนน คสล. จำนวน ๒ จุด พื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ กองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค เขตพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะด้วยระบบพลังงานความร้อน(เตาเผาขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อรถเข็นปูน จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้สำหรับกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ติดตั้งรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดอด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บบ-๙๑๘๐ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.๗ ม.๘ ม.๑๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบม-๕๐๖ พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔-๒๔-๐๐๒๑๔๘ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.๗ บ้านสลาบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ ๖ บ้านทุ่งหล่มกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานการเงินและบัญชีกองคลัง จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗) กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗) สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานช่วยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานกองคลัง จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๗) กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗) กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) กองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าในการกำจัดขยะมูลฝอยประจำโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยประจำโรงคักแยกขยะ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำจักขยะมูลฝอยประจำโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม -ธัรนวาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed เช่าเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) กองการศึกษา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยประจำโรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รวม ๑๒ เดือน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รวม ๑๒ เดือน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาปรปะกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กประปฐมวัยของศพด.บ้านแวนโค้ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ ๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) กองการศึกษา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
1 - 50 (ทั้งหมด 328 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7