messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายธาตรี วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-4865642
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางญาดา ชุมนุมพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ พรึ่งศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชำนาญ ดำแดงดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร สุนทรดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายภิรเดช สร้อยสวิง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเลื่อน ดำแดงดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายขวัญชัย ธนะวัน
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ