messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัยด้านพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการชุมชนตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันทำการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันหยุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
แบบฟอร์มขอยกเลิกภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่พักอาศัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ท. 17 ก.พ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
แบบรับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การดับไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2