เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ดาวโหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความเสียหายสาธารณภัยด้านพืช
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับสวัสดิการชุมชนตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันทำการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค วันหยุด
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
description แบบฟอร์มขอยกเลิกภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างที่พักอาศัย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
description หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ท. 17 ก.พ. 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file แบบรับแจ้งเหตุการณ์ไฟไหม้
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การดับไฟ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แบบคำขอมี/เปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว อปพร.
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2