เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอบรมอาชีพ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
find_in_page ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิหรือถึงแก่ความตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
photo การมอบนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนและบัตรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหน้าที่และอำนาจและกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : สาธารณสุข | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ ::: งานจัดเก็บรายได้ จะได้ดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย(ค่าขยะ) นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2567 เขต 1 และเขต 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ !! เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศ !! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ ! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9008
photo กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง เนื่องจากพบเด็กนักเรียน ป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สาธารณสุข | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ปฏิทินในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 849
insert_drive_file แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570 เทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9