เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23 |
photo กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 (ลุ่มน้ำโขงเหนือ)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 181 |
photo การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 159 |
photo ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file พ่นหมอกควันบ้านศิวิไลเพื่อป้องการการระบาดโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : สาธารณสุข | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ด้วยระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file ประกาศ!! คณะกรรมการว่าด้วยฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 66 เป็นต้นไป
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ!! คณะกรรมการว่าด้วยฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. 66 เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo เทศบาลตำบลฝายกวางรับสมัครประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพเสริม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file สื่อการรับรู้การป้องกันยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้ป้องกันยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชันไลน์ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : 79 |
photo ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file การเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชัน D.DOPA สำหรับโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7