เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 31 |
photo เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร ถนนสายบ้านฝายกวาง-บัวนาค
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 8 |
photo เทศบาลตำบลฝายกวาง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขายสินค้า กาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : 30 |
photo เทศบาลตำบลฝายกวางประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
find_in_page เทศบาลตำบลฝายกวาง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 28 |
find_in_page รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 25 |
photo ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Traffy Fondue poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์สำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประเมิน LPA 2565 เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้คะแนนร้อยละ 87.32 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5