เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ข้อมูลองค์กร
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง สิงหาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กุมภาพันธ์ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
description ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2