เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ข้อมูลองค์กร
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2554
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2555
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง ตุลาคม 2555
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2555
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง สิงหาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กันยายน 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤศจิกายน 2556
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กุมภาพันธ์ 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง พฤษภาคม 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มิถุนายน 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง กรกฎาคม 2557
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
description ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลฝายกวาง มกราคม - ธันวาคม 2558
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
description ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร ม.ค.- ส.ค.2559
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1