เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
เวทีปรึกษาหารือ “การบริหารจัดการเชิงพื้นที่” [29 มีนาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [24 มีนาคม 2566]
“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 [18 มีนาคม 2566]
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [9 มีนาคม 2566]
โครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร ทำโคมล้านนาเพื่อการจำหน่าย [3 มีนาคม 2566]
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง [1 มีนาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการกาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ศูนย์ช่วยเหลือลังคมตำบลฝายกวาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ต้อนรับคณะหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) [22 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 129 รายการ)