messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสัคว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[8 พฤษภาคม 2567]
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (พายุฤดูร้อน)[30 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2567[24 เมษายน 2567]
ร่วมเดินขบวนแห่สรงน้ำพระและขบวนแห่ 12 นักษัตร งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ ประจำปี 2567 [18 เมษายน 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567[11 เมษายน 2567]
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝ่ายกวาง ‘‘ ข่วง วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝาย กวาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ’’ [9 เมษายน 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีการศึกษา 2567[29 มีนาคม 2567]
มอบใบประกาศเกียรติคุณ[22 มีนาคม 2567]
วันท้องถิ่นไทย[18 มีนาคม 2567]
การประชุมสภาเทศบาลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567[13 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 213 รายการ)