messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
info ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝายกวาง "โครงการฝายกวางศึกษา"