messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 เมษายน 2567
รายงานโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ ปี 67 โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 3
24 ตุลาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 12
3 สิงหาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 62
3 สิงหาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 38
3 สิงหาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 80
10 พฤษภาคม 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 10
26 ธันวาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll โดย : fsm1เปิดอ่าน : 93
16 ธันวาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 9
16 ธันวาคม 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 15
29 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 67
29 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 148
29 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 53
1 ตุลาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 50
15 มิถุนายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 48
28 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 60
8 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 37
1 พฤษภาคม 2563
ประกาศฯ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 58
16 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศฯ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 52
16 กันยายน 2562
ประกาศฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 43
12 กรกฎาคม 2561
ประกาศฯ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3 poll โดย : authorities_adminเปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2