เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศฯ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศฯ ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศฯ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ ฯ ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1