เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฝายกวาง 2564 (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศฯเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
photo รายการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2