เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินการทางวินัย
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลฝายกวาง 2564 (ITA)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ2564
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo รายการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานผลโครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2