เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file เอกสารแนะนำ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 12
find_in_page คู่มือประชาชน ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 17
find_in_page คู่มือประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 20
find_in_page คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือประชาชนงานพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แนวทางขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 25
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1