เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รถกระเช้าไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1