เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(ปรับแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ปรับแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ปรับแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เทศบัญญัติปี 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) รถกระเช้าไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๕๖๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2