เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศฯเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2564ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4