เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
find_in_page ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯเรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2564ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4