messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder คำสั่งต่างๆ
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบััติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
คำสั่งฯ การมอบอำนาจและมอบหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1