เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ต.ค.66
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.ย.66
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ส.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.ค.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) พ.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เม.ย. 66
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ไตรมาศที่ ๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) มี.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ก.พ. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ม.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายไตรมาศ ไตรมาศที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)ธ.ค. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)พ.ย. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : fsm2 | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ต.ค. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร๑) ก.ย. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ส.ค. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ก.ค. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) มิ.ย. ๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6