เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาส1-4) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562(สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1