เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ ก_ถ_ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการอบจ. พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1