เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ ก_ถ_ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการอบจ. พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1