เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลฝายกวาง แผ่นพับ ไทยรู้ สู้โควิด
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
description แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
description คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder งานกีฬาและนันทนาการ
photo ลานกีฬาเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ลานกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง ม.1-ม.17
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2