เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
photo โครงการ ลดหวาน มันเค็ม แก้ปัญหาความดันโลหิตสูง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง เขต 1
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo โครงการฉีดวัคซีนหมาแมว "ป้องกันพิษสุนัขบ้า"
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder งานป้องกันโรคติดต่อ
photo โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2