เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานการเงินและบัญชี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder ประชาสัมพันธ์ภาษี
insert_drive_file แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59
photo ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื้องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่5)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่4) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่3) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว หมู่1 บ้านฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว ม.1 บ้านฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว หมู่1 บ้านฝายกวาง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แบบ บก.01 และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำน้ำลาว หมู่1 บ้านฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview31