ชื่อเรื่อง : เชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชันไลน์ งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด : อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึง ขอคำปรึกษาในเรื่องภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จดทะเบียนพาณิชย์ หรือแจ้งการโอนเงินเพื่อชำระภาษี ท่านสามารถ สแกน QR code เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ "งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง" ????ส่งข้อความ เพื่อสอบถาม ????หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ
ชื่อไฟล์ : QSNXXdTWed90027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้