ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสายทุ่งแคล้ว หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง