ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำ คสล. ห้วยโค้ง หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง