ชื่อเรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑
รายละเอียด : ด้วยเจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง เขต ๒ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน จึงขอเชิญพุทธศาสนิกได้รับทราบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการรับสมัคร
ชื่อไฟล์ : docClAfTue22536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้