ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด : งบประมาณ ๙๘๓,๗๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๑๑๑,๑๔๔.๑๘ บาท
ชื่อไฟล์ : 0OKAE0uMon60059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้