messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝ่ายกวาง ‘‘ ข่วง วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝาย กวาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ’’
รายละเอียด : วันที่ 9 เมษายน 2567 นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวางพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝ่ายกวาง ‘‘ ข่วง วัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลฝาย กวาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ’’ โดยมี นายอนุรัตน์ ต้นบรรจง สมาชิกภาผู้แทนราษฏร พะเยาเขต 2 เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
ผู้โพส : สำนักปลัด