เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง
รายละเอียด : ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 3 เวลา 09.00 น.
ผู้โพส : fsm1