เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
คู่มือปฏิบัติงาน งานนักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 4