เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าเช่าบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือปฎิบัติงานแนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับ - จ่ายเงิน
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
คู่มือปฏิบัติงาน งานนักพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 36