เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวางเรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ สำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1