เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ประกาศเรียกประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2563
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศฯเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประกาศฯเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2562
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4/2561
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศอำเภอฯ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2561
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2561
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2561
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2561
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3