เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ประกาศเรียกประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศฯเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศฯเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4