เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลัง และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกขน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ .2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครู)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : fsm1 | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file คู่มือพัฒนาบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2