เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คู่มือพัฒนาบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใชัอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ก_ท_จ_ พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน2563
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ. พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานครู 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ก_ท_จ_พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ_ศ_2562
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ฯ ระเบียบเทศบาลตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 2559
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ก_ถ_ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ 2557
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1