เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศฯรับรองรายงานการประชุม สมัย 4 ปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัย สมัยที่ 1 ปี2563
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. ปี2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ปี2563
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 /2561
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2561
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2560
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2